Aktualne licytacje

 • II Licytacja - Mikołów - 1/7 udziału w drodze dojazdowej (20.04.2016)

  sygn. akt Km 299/13   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20-04-2016r. o godz. 11.15 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie sala nr 43 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A udziału 1/7 w nieruchomości niezabudowanej położonej w Mikołowie przy ul. Poziomkowej, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00065304/8 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Nieruchomość to działka nr 1503/59 o łącznej powierzchni 428 m 2, stanowiąca odcinek drogi dojazdowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Droga jest częścią ulicy Poziomkowej, która łączy się na południu z ulicą Podleską. Utwardzony odcinek drogi ok 90 m długości i szerokości ok 5 m, zbliżony kształtem do prostokąta, jednym końcem rozszerzony o płaskim ukształtowaniu terenu. Pozostała część ulicy Poziomkowej o nawierzchni gruntowej. Wyceniana działka obsługuje 8 parceli, z czego 5 jest zabudowanych. Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, gazową i energetyczną. Udział 1/7 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 10 294,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 6 862,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 029,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
  View the embedded image gallery online at:
  http://www.komornik-mikolow.pl/#sigProIdd44a635acf
  Więcej...
 • II Licytacja - Mikołów - dom 156 mkw z działką gruntu. (19.05.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19.05.2016 r. o godz. 14:00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sali nr 32 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Kąty 2, posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego Mikołowie pod nr KA1M/00017818/3. Teren nieruchomości stanowią działki gruntu nr 475/116 oraz nr 476/116. Działka nr 475/116 o powierzchni 939 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi, działka nr 476/116 o powierzchni 806 m2 jest niezabudowana. Budynek mieszkalny posadowiony na działce nr 475/116 jest to dom piętrowy, o powierzchni użytkowej 156,2 m2, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, w latach 40-tych ubiegłego wieku. Teren działek 475/116 i 476/116 w części ogrodzony różnym typem ogrodzenia w części z przęseł stalowych w części ogrodzeniem z siatki opartej na słupkach stalowych. Od strony wjazdu brama wykonana w konstrukcji stalowej z furtką. Od południa, od strony sąsiedniej posesji brak ogrodzenia. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 435 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 290 000,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 43 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Jeżeli nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości w całości Komornik Sądowy przystąpi do sprzedaży udziałów w nieruchomości w wysokości po 1/2 według kolejności ujawnienia właścicieli w Dziale II KW tj. udziału 1/2 zapisanego pod numerem porządkowym lp. 1 i udziału 1/2 zapisanego pod numerem porządkowym lp. 2. udział 1/2 w nieruchomści oszacowany jest na kwotę: 217 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 145 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21 750,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://www.komornik-mikolow.pl/#sigProId851443aefc
  Więcej...
 • 1
 • 2