Aktualne licytacje

 • II Licytacja - Mikołów - 1/7 udziału w drodze dojazdowej (20.04.2016)

  sygn. akt Km 299/13   O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20-04-2016r. o godz. 11.15 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie sala nr 43 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A udziału 1/7 w nieruchomości niezabudowanej położonej w Mikołowie przy ul. Poziomkowej, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00065304/8 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Nieruchomość to działka nr 1503/59 o łącznej powierzchni 428 m 2, stanowiąca odcinek drogi dojazdowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Droga jest częścią ulicy Poziomkowej, która łączy się na południu z ulicą Podleską. Utwardzony odcinek drogi ok 90 m długości i szerokości ok 5 m, zbliżony kształtem do prostokąta, jednym końcem rozszerzony o płaskim ukształtowaniu terenu. Pozostała część ulicy Poziomkowej o nawierzchni gruntowej. Wyceniana działka obsługuje 8 parceli, z czego 5 jest zabudowanych. Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, gazową i energetyczną. Udział 1/7 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 10 294,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 6 862,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 029,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
  View the embedded image gallery online at:
  http://www.komornik-mikolow.pl/#sigProIdd44a635acf
  Więcej...
 • II Licytacja - Mikołów - dom 156 mkw z działką gruntu. (19.05.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19.05.2016 r. o godz. 14:00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sali nr 32 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Kąty 2, posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego Mikołowie pod nr KA1M/00017818/3. Teren nieruchomości stanowią działki gruntu nr 475/116 oraz nr 476/116. Działka nr 475/116 o powierzchni 939 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi, działka nr 476/116 o powierzchni 806 m2 jest niezabudowana. Budynek mieszkalny posadowiony na działce nr 475/116 jest to dom piętrowy, o powierzchni użytkowej 156,2 m2, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, w latach 40-tych ubiegłego wieku. Teren działek 475/116 i 476/116 w części ogrodzony różnym typem ogrodzenia w części z przęseł stalowych w części ogrodzeniem z siatki opartej na słupkach stalowych. Od strony wjazdu brama wykonana w konstrukcji stalowej z furtką. Od południa, od strony sąsiedniej posesji brak ogrodzenia. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 435 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 290 000,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 43 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Jeżeli nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości w całości Komornik Sądowy przystąpi do sprzedaży udziałów w nieruchomości w wysokości po 1/2 według kolejności ujawnienia właścicieli w Dziale II KW tj. udziału 1/2 zapisanego pod numerem porządkowym lp. 1 i udziału 1/2 zapisanego pod numerem porządkowym lp. 2. udział 1/2 w nieruchomści oszacowany jest na kwotę: 217 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 145 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21 750,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://www.komornik-mikolow.pl/#sigProId851443aefc
  Więcej...
 • II Licytacja - Gostyń - dom 254,97 mkw , działki gruntu 4120 mkw (18.08.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-08-2016 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 62 odbędzie się: DRUGA   L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Gostyń, przy ul. Miarowej 22B o powierzchni 4120m2 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KA1M/00055180/9 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na nieruchomość składają się : - Działki nr 690/15, 691/15, 692/15, 693/15 - niezabudowane przygotowywane do sprzedaży. Kształty regularne - czworoboki. Teren o płaskim ukształtowaniu, niezabudowany, nieuzbrojony, nieogrodzony, nieużytkowany, porośnięty roślinnością krzaczastą i pojedyńczymi drzewami. Dostęp do drogi wymaga organizacji. Działki 690/15, 691/15, 692/15 w całości znajdują się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę, jednakże ich samodzielne powierzchnie (wg istniejącego geodezyjnego podziału gruntu) nie są wystarczające pod zabudowę. Działka 693/15 w przeważającej części stanowi teren rolny (bez możliwości zabudowy). - Działki nr 629/15, 688/15, 689/15 przeznaczone pod drogę celem zapewnienia dostępu pozostałych działek do drogi publicznej. Część działek uzbrojona, częściowo też ogrodzona ogrodzeniami sąsiadów. Jednakże, aby po tych działkach mogła powstać droga dojazdowa konieczne jest poszerzenie trasy drogi na odcinku wzdłuż działki 688/15. W tym celu właściciel wszedł w porozumienie z kolejnym sąsiadem, na tę okoliczność sporządzono oświadczenie w formie aktu notarialnego. Wydzielono również działkę 685/15, która ma zlikwidować problem braku szerokości na szlaku nowej drogi. - Działka 687/15 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym. Budynek oddany do użytku ok. 2000r., niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach: przyziemie i poddasze użytkowe. Na poziomie przyziemia 8 pomieszczeń, na poziomie poddasza 8 pomieszczeń. Powierzchnia zabudowy - 163,90m2 , powierzchnia użytkowa 254,97 m 2 , w tym parter budynku o pow. 135,86 m 2 poddasze - 119,11 m 2 Teren uzbrojony w energię, gaz, wodę oraz jednokomorowy zbiornik na nieczystości Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 628 682,77 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 419 121,85 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 62 868,28 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://www.komornik-mikolow.pl/#sigProId6e49677a75
  Więcej...
 • II Licytacja - Gostyń - działki gruntu 2805 mkw( 18.08.2016)

  O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-08-2016 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Wydział I Cywilny, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, sala nr 62 odbędzie się: DRUGA    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Gostyń, posiadającej założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego nr KW KA1M/00059013/6, składającej się z działek o nr 694/15, 695/15, 696/15, 697/15 o łącznej powierzchni 2805 m 2 . Kształty regularne - czworoboki. Teren o płaskim ukształtowaniu, niezabudowany, nieuzbrojony, nieogrodzony, nieużytkowany, porośnięty roślinnością krzaczastą i pojedyńczymi drzewami. Działki 694/15, 695/15, 696/15, w całości znajdują się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę, jednakże ich samodzielne powierzchnie (wg istniejącego geodezyjnego podziału gruntu) nie są wystarczające pod zabudowę. Działka 697/15 w przeważającej części stanowi teren rolny (bez możliwości zabudowy). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 135 066,84 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 90 044,56 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13 506,68 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół Kancelaria Komornicza w Mikołowie lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.
  View the embedded image gallery online at:
  http://www.komornik-mikolow.pl/#sigProId532f8eaeab
  Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4